Skocz do zawartości


64 online   Plebiscyt ls-stories 2018 • 0. Jeśli masz już SAMP 0.3.7, odinstaluj aktualną wersję SA:MP (upewniając się, że program samp.exe jest wyłączony)
 • 1. Pobierz instalator klikając na ikonę po lewej stronie
 • 2. Zainstaluj pobrany instalator
 • 3. Wejdź na IP: ls-stories.pl - miłej gry!
 • * Jeśli występują problemy - spójrz tutaj

Witaj na forum ls-stories! Aby zacząć grę musisz założyć konto TUTAJ
a następnie stworzyć własną postać do gry w profilu!
Do gry wejdziesz wpisując IP: samp.ls-stories.pl. Do dzieła!

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu ls-stories.pl należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rozpoczynając korzystanie z ls-stories.pl użytkownik potwierdza, że akceptuje postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z usług ls-stories.pl jest możliwe wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu. Nieznajomość warunków serwisu nie zwalnia z ich przestrzegania.


Regulamin ogólny serwisu

§1 Postanowienia ogólne

 • Korzystającym z serwisu ls-stories.pl może być każda osoba fizyczna. Użytkownik może korzystać z ls-stories.pl w ograniczonym zakresie.
 • Użytkownikiem ls-stories.pl może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieletnie, które ukończyły lat 13 mogą korzystać z ls-stories.pl za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 • Regulamin jest należnością serwisu ls-stories. Zakaz kopiowania i modyfikowania, regulamin chronią prawa autorskie.
 • W sprawie niejasności związanych z regulaminem bądź z przestrzegania regulaminu ostatnią decyzje podejmuje Zarząd.
 • Wszelkie czynności użytkownika w grze są rejestrowane i zapisywane (logi), administracja zastrzega sobie prawo do dobrowolnego wglądu do zarejestrowanych informacji i ich przetwarzania w celu kontroli rozgrywki.
 • Administracja nie bierze odpowiedzialności za błędy popełnione przez użytkownika.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej przez użytkownika.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia konta użytkownika w przypadku podszywania się bądź tworzenia podobnych nazw użytkowników.
 • Administratorem danych osobowych jest ls-stories.pl. Serwis zapewnia możliwość weryfikacji, poprawienia lub też usunięcia danych osobowych. ls-stories.pl, jako administrator danych osobowych użytkowników dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez nich, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Baza danych osobowych użytkowników prowadzona przez serwis ls-stories.pl może podlegać zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o ile wynikać to będzie z przepisów prawa.

§2 Konto użytkownika

 • Właścicielem konta w serwisie ls-stories.pl może być osoba fizyczna. Można posiadać tylko jedno konto a każda próba oszustwa w tej sprawie równa się blokadą wszystkich powiązanych kont bez odwołania.
 • W przypadku utraty dostępu do konta na forum, użytkownik automatycznie traci dostęp do gry.
 • Zabronione jest udostępnianie konta osobom trzecim, tym samym udostępnianie hasła czy konta e-mail.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnianie hasła osobom trzecim bądź za złe zabezpieczenia ze swojej strony (czyt. łatwe hasło, brak oprogramowania antywirusowego, takie samo hasło na innych witrynach).
 • Zakazany jest handel kontem użytkownika, pod groźbą dożywotniego zablokowania konta.
 • Jeśli po zmianie właściciela konto jest powiązane z innymi kontami nowego właściciela, zostaną one wiecznie zablokowane na forum jak i w grze.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do forum użytkownikowi, jak i gry w przypadku naruszenia zasad w grze czy na forum dyskusyjnym, w przypadku wydarzeń wynikających z gry, wniosku od użytkownika przesłanego na kontakt[@]ls-stories.pl, otrzymania skargi, wykrycia nielegalnych modyfikacji bądź innych przekrętów dających przewagę nad innymi graczami.
 • Użytkownik kupujący usługę (lub usługi) płatną wyraża zgodę na ewentualną utratę wyżej wymienionych dóbr w przypadku naruszenia regulaminu serwisu.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do edycji konta użytkownika i wszystkich jego przynależności w przypadku naruszenia zasad regulaminu forum lub gry.
 • Nieetyczne nazwy wyświetlane użytkownika, sygnatury lub awatary są zabronione.

§3 Forum dyskusyjne

 • Użytkownik zobowiązany jest do poprawnego używania języka polskiego (stylistyka, ortografia, interpunkcja).
 • Zabronione jest przesyłanie złośliwego oprogramowania na forum i poprzez prywatną wiadomość.
 • Zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.
 • Panuje bezwzględny zakaz wyzwisk, przekleństw, ujawniania treści rasistowskich, erotycznych i pornograficznych.
 • Zabronione jest nękanie, prowokowanie i atakowanie innych użytkowników, zachęcanie do przemocy, nienawiści.
 • Użytkownicy mają obowiązek trzymania się tematu określonego przez autora lub przez nazwę działu.
 • Posty, które nie wnoszą nic do tematu mogą zostać usunięte, a ich autor ukarany.
 • Niewłaściwe zachowania lub nadmiar bezsensownych treści jest usuwany i karany blokadą postowania.
 • Tematy wątków muszą jasno przedstawiać zawartość wiadomości.
 • Reklamy, spam (flood), reflinki są zakazane i karane.
 • Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia błędu w oprogramowaniu forum jak i gry. Wykorzystywanie bugów jest surowo zabronione.
 • Użytkownik który otrzymuje blokadę statusu zostaje przeniesiony do grupy "Gracz ograniczony". Blokada statusu nie jest równa z blokadą pisania w tematach.
 • Obowiązuje zakaz umieszczenia zawartości na forum, spoilerującej książki i filmy. Punkt nie dotyczy wątków zawierających odpowiedniego hashtagu w tytule #spoiler.
 • ​Zakaz propagowania piractwa komputerowego.

§4 Usługi premium

 • Usługi płatności są dostarczane i obsługiwane przez firmę Hotpay.pl Płatność SMS dostępna tylko w polskich sieciach komórkowych
  - Regulamin, - Reklamacje
 • Organizatorem płatności jest Tharel Software (ul. Feliksa Szlachtowskiego 2a/3, 30-132 Kraków NIP: 945-222-16-03). E-mail kontaktowy: kontakt@ls-stories.pl.
 • Reklamacje dotyczące płatności SMS Premium, Przelew, Paysafecard użytkownik powinien zgłaszać do operatorów, w przypadku wysłania dobrej treści SMS-a pod zły numer skrócony. W sytuacji odwrotnej, czyli wysłania niepoprawnej treści SMS-a pod dobry numer skrócony użytkownik powinien zgłaszać reklamację do biura obsługi Klienta (informacje kontaktu jak infolinia, adres e-mail zawarte tutaj).
 • Reklamacje dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu https://hotpay.pl wyjaśnia właściciel Hotpay lub odpowiednia osoba przez niego wyznaczona.
 • W przypadku niepoprawnego działania usług serwisu https://hotpay.pl, ls-stories.pl nie ponosi przed swoim użytkownikiem odpowiedzialności za niewykonanie lub niepoprawne wykonanie płatności. Wszelkie reklamacje użytkowników otrzymane przez ls-stories.pl kieruje on do Hotpay za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://hotpay.pl/ bądź listownie na adres siedziby Hotpay. Klient dokonujący reklamacji na własną rękę również powinien posługiwać się tym formularzem.
 • ls-stories.pl zastrzega prawo do usunięcia usług/przynależności w przypadku złamania regulaminu serwisu.
 • ls-stories.pl zastrzega prawo do usunięcia usług/przynależności w przypadku nieaktywności gracza w okresie 30 dni.
 • ls-stories.pl nie zwraca usług w wyniku ich utraty poprzez okoliczności, które wydarzyły się w świecie gry.
 • ls-stories.pl nie ma obowiązku zwracać grupy w przypadku gdy użytkownik ją utracił poprzez nadanie wysokich uprawnień innemu graczowi.

§5 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawa telekomunikacyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • ls-stories.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O planowanej zmianie regulaminu serwis powiadomi użytkowników w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego regulaminu. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na nową treść regulaminu, ma prawo wypowiedzieć wniosek o zawieszenie konta użytkownika.

Polityka prywatności
§1 Informacje ogólne

 • Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://ls-stories.pl
 • Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu.
 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@ls-stories.pl
 • Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 • Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie forum internetowego
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Obsługa zapytań przez aplikację gry ls-stories.pl (w tym np. proces uwierzytelnienia za pomocą danych rejestracyjnych forum internetowego)
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Produkowane, przetwarzane dane od samego początku istnienia serwisu były i są przetrzymywane na serwerach jednego i tego samego właściciela.

§2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 • Operator okresowo zmienia swoje zabezpieczenia administracyjne.
 • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§3. Hosting

 • Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: OVH.com. Dane nie są przekierowywane do innych odbiorców (reverse proxying)

§4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 • Administrator nie przekazuje twoich danych innym odbiorcom.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 • Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących oraz ich usunięcia.
 • Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 • W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 • Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

§5. Informacje w formularzach

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§6. Logowanie danych

 • Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

§7. Istotne techniki marketingowe

 • Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 • Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

§8. Informacja o plikach cookies

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 • Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z ls-stories.pl, serwis może korzystać z plików cookies zapisywanych na dysku komputera Użytkownika oraz zbierać informacje o adresie IP. "Cookie" to krótki plik tekstowy zapisywany na dysku komputera, z którego Użytkownik łączy się z ls-stories.pl i w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego. "Cookie" w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby korzystającej z ls-stories.pl i nie są w nim zapisywane żadne informacje mogące taką identyfikację umożliwić. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Nieudostępnienie ich bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z ls-stories.pl, za co serwis nie ponosi odpowiedzialności. ls-stories.pl zbiera informacje dotyczące korzystania z ls-stories.pl przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów ls-stories.pl, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników poprzez Google Analytics.
 • Do korzystania z ls-stories.pl w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustalenie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji Javascript.
 • Hasła użytkowników są zaszyfrowane. Metoda uniemożliwia jego odkodowanie całkowicie poprzez zaawansowany system zabezpieczeń.
 • Pliki cookies są również używane przez zewnętrzne narzędzie Google AdSense do wyświetlania reklam na stronie. Polityka prywatności Google AdSense jest dostępna pod adresem: https://support.google.com/adsense/answer/1348695?hl=pl.
 • Newsletter jest formą powiadamiania użytkowników serwisu o nadchodzących aktualizacjach i najważniejszych wydarzeniach. Newsletter można wyłączyć w ustawieniach konta użytkownika lub zaznaczając opcję podczas rejestracji.
 • Z racji nieaktywności serwisu w dniu wprowadzenia dyrektyw RODO (25.05.2018), każdy, kto zarejestrował swoje konto na serwisie ls-stories przed datą 14.11.2018, logując się, automatycznie akceptuje powyższe stanowiska. Użytkownicy zostali o tym powiadomieni.

Regulamin gry

§1 Postanowienia ogólne

 • Odgrywaną formą życia (In Character) może być wyłącznie człowiek.
 • Gracz zobowiązany jest do:
  • Przestrzegania ogólnych zasad RolePlay oraz podstawowych pojęć z nim związanych,
  • Zapoznania się z poradnikami w odpowiednim dziale forum jeśli coś okaże się niejasne,
  • Przestrzegania regulaminu gry,
 • Zakazana jest aktywna gra na postaciach pochodzących z innych kont globalnych. Na jednego użytkownika przypada jedno konto globalne.
 • Każdy ma prawo do apelacji od kary za wyjątkiem osób, które dopuściły się czynów:
  • niszczących gospodarkę serwera;
  • oszukujących za pomocą modyfikacji dających znaczną przewagę nad innymi graczami w środowisku gry;
  • udostępnienia poufnych informacji i wykorzystania przywilejów danej rangi dla własnych korzyści;
  • zmiany rzeczywistego właściciela konta;

§2 Czaty

 • Czat /me służy do opisywania czynności jaką wykonuje postać w świecie gry, gdy oprogramowanie nie organizuje warunków do wykonania animacji odpowiadającej tej czynności. Czat ten jest traktowany jako czat In Character.
 • Czat /do służy do opisywania pobliskiego otoczenia w jakim znajdują się postacie, samych postaci, ich ewentualnych reakcji, zachowań. Można zadawać na nim pytania pomocnicze odnośnie danej sytuacji. Czat ten jest traktowany wyłącznie jako czat In Character.
 • Na czatach OOC wszelkiego typu zabrania się:
 • używania wulgaryzmów,
 • obrażania innych graczy,
 • przekazywania informacji z gry IC poprzez czaty OOC (MetaGaming),
 • propagowania treści rasistowskich,
 • handlowaniu wszelkimi rzeczami IC,

§3 Postacie In Character

 • Zakazane jest używanie popularnych imion i nazwisk (tzw. Celebrity Name).
 • Zakaz używania polskich imion i nazwisk postaci. Wyjątkiem są polskie nazwiska przekształcone na anglojęzyczne.
 • Odgrywanie postaci niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) wiąże się z ograniczeniami:
  • postać nie może prowadzić pojazdów czterokołowych, śmigłowców i samolotów,
  • postać może poruszać się jedynie motocyklami o małej pojemności (czyt. Faggio, ostatecznie Sanchez),
  • postacie aresztowane bądz osądzane posiadające poniżej 16 lat mają obowiązek odgrywać areszt jako zakład poprawczy,
  • nieumiejętne kreowanie niepełnoletniej postaci może spowodować wieczne bądź tymczasowe zablokowanie postaci.
 • Zakazane jest wykorzystywanie informacji zdobytych drogą Out of Character do gry In Character.
 • Postacie znajdujące się na tym samym koncie globalnym w żaden sposób nie mogą się łączyć, nawet pośmiertnie - reinkarnacja, czy odgrywanie testamentu jest zakazane.
 • Zakazane jest przekazywanie różnych dóbr między swoimi postaciami na tym samym koncie, pośrednio i bezpośrednio. Konto osoby pośredniczącej również zostanie zablokowane.
 • Zakazane jest wyzbywanie się majątku dla innych graczy w jakiejkolwiek postaci i w jakikolwiek sposób. Wyjątkowo będzie to możliwe za zgodą administracji, gdy zostaną przedstawione odpowiednie argumenty.
 • Uśmiercone postacie w wyniku gry IC nigdy nie powracają do życia (CK/FCK) - zarząd zastrzega sobie prawo do "ożywienia" postaci, jeżeli postać nie została uśmiercona przez właściciela konta (w przypadku włamania) lub niezgodnie z regulaminem gry.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania postaci, jeśli gracz kreuje w ją niewłaściwy sposób - szkodzi innym, wykonuje złośliwe żarty, jest pozbawiona cech, uczuć, kreuje nierealistyczną postać.
 • Opis postaci służy wyłącznie do opisywania obserwowalnego wyglądu postaci i ewentualnie jej zapachu. Zakazuje się tam umieszczania informacji OOC, reklam, pytań, danych osobowych postaci czy opisywania jej cech wewnętrznych.
 • W przypadku otrzymania statusu nieprzytomności w przegranej walce z innym graczem, następuje utrata pamięci, pod warunkiem, że osoba nie została uratowana przez służby medyczne lub przez osoby trzecie (zapobieganie przed RK). Wyjątkiem są grupowe walki organizacji przestępczych.
 • Zakazane jest nijaczenie postaci - błędne jej kreowanie, sprzeczne z informacjami In Character opartymi również o rzeczywistość (zatrudnienie w wielu różnych firmach jednocześnie)

§4 Grupy oficjalne

 • Dozwolona jest gra wyłącznie w jednej grupie oficjalnej na jednej postaci.
 • Dołączając do grupy oficjalnej automatycznie każdy jej członek akceptuje warunki i zasady narzucone przez zarząd i opiekuna grupy.
 • Wszelkie grupy są pod jurysdykcją opiekuna organizacji porządkowych, w ostateczności zarządu.
 • Liderzy grup publicznych zobowiązani są do:
  • przestrzegania publikacji opiekuna,
  • kontrolowania członków jego grupy,
  • wykonywania zadań odpowiednich dla tej frakcji,
  • komunikacji z graczami - rozważanie sugestii i propozycji.
 • Lider grupy ma prawo wdrożyć własne zasady odnośnie rekrutacji do danej grupy.
 • Lider grupy ma prawo zabronić gry we frakcji danemu użytkownikowi, jeśli w dużej mierze zaszkodził frakcji.
 • Zarząd ma prawo do zezwolenia na grę w obu frakcjach, bądź na grę we frakcji oraz organizacji, jeśli jest do tego niezbędna potrzeba oraz powód.
 • NOWOŚĆ! Dozwolone jest przejście postaci byłego funkcjonariusza do organizacji przestępczej jak i również przejście byłego czarnego charakteru do frakcji porządkowej. Jeśli gangster nie został nigdy schwytany przez policję, to ona nie wie, że był gangsterem. Wie tylko o tym jego gang, który może na niego za to zapolować. Podobnie, gdy gangi nie znają historii swoich nowych członków, którzy może się okazać, że są byłymi funkcjonariuszami. Korzystanie w tym przypadku z historii grup, forum czy opinii publicznej OOC będzie traktowane jako MetaGaming.

§5 Działalność gospodarcza

 • Każdy gracz ma prawo do ubiegania się o biznes po złożeniu wniosku w odpowiednim dziale na forum dyskusyjnym.
 • Biznesy będą usuwane przed administrację, jeśli:
  • brakuje w nich aktywności,
  • zatrudnieni gracze nagminnie łamią regulamin,
  • właściciel nie zastosował się do warunków ustalonych przez opiekuna,
  • występują wulgarne nazwy drzwi,
  • znajdują się w niewłaściwej lokalizacji (drzwi stworzone w byle jakim miejscu).
 • Nie ma ograniczeń odnośnie liczby osób znajdującej się pod panelem,
 • Zakaz używania wulgarnych nazw grupy,
 • Działalność grupy musi trzymać się stricte wybranego rodzaju biznesu.

§6 Organizacje przestępcze

Przejdź tutaj

§7 Inne zasady gry

 • obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania pochyłu postaci na jednośladach w trakcie wyścigów czy pościgów, w celu zwiększenia przewagi nad innymi graczami.
 • przeskoki, skoki pojazdami na duże odległości są zakazane.
 • zakaz odgrywania postaci niezniszczalnej (postrzały, potrącenia, kolizje, wypadki, spadek z dużej wysokości itp. należy odegrać). Wyklucza się obowiązek odgrywania lekkich otarć podczas pościgu z różnymi obiektami (typu lampa. krawężnik, murek itp.) oraz pojazdami innych graczy.
 • zakaz odgrywania bójek. Jeżeli ma dojść do bójki, to należy ją zagrać animacjami.
 • nierealistyczna jazda (rowerem, skuterem po piasku, sportowymi autami po górach, ścinanie krawężników, niszczenie latarni bez odegrania) jest zakazana pod groźbą kary.
 • dozwolone jest bieganie w miejscach, gdzie nikomu to nie przeszkadza (znikoma lub żadna liczba graczy w danym miejscu). Ciągłe skakanie (BH) zabronione całkowicie.
 • zaczepki, bicie, strzelanie do każdego i wszystkiego dookoła jest zakazane.
 • zakaz odgrywania posiadania przedmiotów, których faktycznie nie posiadamy.
 • zabronione jest przenoszenie postaci, gdy ta jest nieprzytomna (BW). Wyjątek dla służb publicznych.
 • jeżeli ktoś napada na Twoją postać w przewadze liczebnej - rób to, co mówią.
 • AFK w trakcie bójki czy akcji zabroniony pod groźbą kary.
 • Omijanie systemu AFK celem nabicia wymaganego czasu służby aby otrzymać wypłatę jest zakazane. W przypadku zgłoszenia, gdy Wasza postać nie będzie reagować na zapytania innego gracza będziemy karać nawet blokadą postaci na czas określony.
 • Wychodzenie z gry (/q) podczas akcji skutkować będzie stałą blokadą postaci.
 • Przez pomyłkę podane pieniądze, przedmioty czy przekazane pojazdy mają zostać zwrócone do właściciela, jeśli o to poprosi.
 • Opisywanie tatuażu postaci poprzez /opis jest zabronione. Do tego służy skryptowy system tatuaży by odpowiednio przygotować do tego postać.
 • Oszustwa w kasynie będą traktowane wyjątkowo surowo.
 • Dozwolony jest gwałt na postaci bez zgody drugiego gracza o ile nie dochodzi do trwałego okaleczenia.
 • Bezwzględny zakaz lądowania helikopterem na dachu randomowego budynku. Można je parkować wyłącznie na wieżowcach i na lotnisku.

Terminologia

In Character (IC) - wszystko co odbywa się w świecie gry i nie ma związku ze światem realistycznym w którym żyją gracze.
Out of Character (OOC) - wszystko co nie ma związku ze światem gry.
Metagaming (MG) - przenoszenie informacji i udostępnianie poufnych informacji związanych ze światem gry na kanałach z nim niezwiązanym. Informacje są traktowane jako zaburzające proces teraźniejszej rozgrywki i nadają przewagi nad innymi graczami.
Force Character Kill (FCK) - wymuszone uśmiercenie postaci przez osoby trzecie, bez zgody użytkownika, zwanym graczem.
Character Kill (CK) - uśmiercenie postaci przez użytkownika, zwanym graczem.
Revenge Killing (RK) - pobicie z zemsty.